Hatay İli Dörtyol Belediyesi memur alım ilanı

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı için ek açıklama

EK İLAN
Bakanlığımızca münhal bulunan 9-5. dereceli adli yargı hakim ve savcı adaylığı
kadrolarına sınavla aday alınmasına ilişkin 04.07.2007 tarihli Hürriyet Gazetesinde
yayımlanmış bulunan ilanın 9. maddesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
(ÖSYM) ile Bakanlığımız arasında yapılan 06.08.2007 tarihli protokol uyarınca
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "9) 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav,
Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin değişik 12. maddesi gereğince adli yargı hakim
ve savcı adaylığı yazılı sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konulan ve ağırlıkları aşağıda
belirtildiği şekilde olacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (% 25), Matematik (% 25), Türk Kültür
ve Medeniyetleri (% 5), Atatürk İlke ve inkılap Tarihi (% 25), Türkiye Coğrafyası
(% 5), Temel Yurttaşlık Bilgisi (% 5), Güncel Sosyoekonomik Konularla (% 10) ilgili
seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: İdare Hukuku (% 10), Anayasa Hukuku (%
10), Medeni Hukuk (% 15), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (% 10), Hukuk Yargılama
Usulü Hukuku (% 10), Ticaret Hukuku (% 10), İcra ve İflas Hukuku (% 10), Ceza
Hukuk (% 15), Ceza Yargılama Hukuku (% 10) ile ilgili seçmeli sorulardan oluşacaktır.
04 Temmuz 2007 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanmış bulunan adli yargı hakim
ve savcı adaylığı yazılı sınavı ilanında belirtilen diğer hususlar aynen uygulanacaktır.
DUYURULUR.